Desirée Hoetink-Huisman

Desirée studeerde in 1994 af aan de Universiteit Utrecht in de richting Nederlands recht. Daarna was zij langdurig werkzaam op het snijvlak van arbeid en re-integratie. Sinds 2014 werkt Desirée als advocaat en werkt zij voor zowel bedrijven als particulieren. Haar focusgebieden zijn arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.

Desirée werkte tien jaar als adviseur Mens en Werk (re-integratie) voor de doelgroep overheid en onderwijs. Daarbij had ze speciale aandacht voor disfunctioneren en arbeidsongeschiktheid. Na deze functie en een coaching opleiding had Desirée zeven jaar een eigen praktijk voor coaching, training en advies. Hiermee ondersteunde zij met name werkgevers en werknemers, in de vorm van verstevigen van functioneren, persoonlijke ontwikkeling, loopbaan coaching, conflicthantering, stressmanagement en re-integratie. Trainingen waren vooral gericht op communicatie. Zo heeft Desirée gedurende enkele jaren werkgroepen begeleid bij het UMC Utrecht op het gebied van Communicatie en Attitude.

De overstap naar de advocatuur maakt dat zij bedrijven en particulieren nu ook juridisch kan bijstaan. Daarbij zet ze de waardevolle ervaring uit haar carrière als onder meer coach in. Zo staan bijvoorbeeld aandacht en zorg voor de klant en diens belang altijd voorop bij Desirée. En heeft ze veel oog voor relaties en onderlinge verhoudingen.

Desirée is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht, Vereniging voor Pensioenrecht en neemt deel aan kennisnet Sociale Zekerheid OSR.  

Desirée Hoetink-Huisman is bereikbaar per e-mail:

d.hoetink@berculo.nl

Expertise:

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid

      

“Als advocaat adviseer ik op het gebied van wet- en regelgeving. Maar ik heb ook ruime ervaring met coaching, re-integratie, mobiliteit en conflicthantering. Deze combinatie levert een mooie toegevoegde waarde in mijn rol als advocaat. Door een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, een gezonde belangenafweging, pragmatisch handelen én durven doen, kom ik tot een effectieve aanpak en oplossing of een bruikbaar advies op maat.”