Joost Hoetink

Heeft zich toegelegd op de rechtsgebieden arbeidsrecht, pensioenrecht en ambtenarenrecht. Hij werkt voor zowel werkgevers (bedrijven, overheid, onderwijs en non-profit) als individuele werknemers en ambtenaren.

Joost is een ervaren advocaat in zowel het geven van advies als in het voeren van procedures. Hij heeft zowel ervaring met onderhandelingen ter oplossing van geschillen als met het voeren van inhoudelijke procedures bij de civiele- of bestuursrechter. Ook ondersteunt hij zijn cliënten regelmatig bij mediation of wordt hij gevraagd voor een second opinion, zoals voor een rechtsbijstandverzekering. Een realistische kosten- en risicoafweging is standaard.

Aan de Universiteit Utrecht studeerde Joost Nederlands recht, waarna hij Banking & Capital Market law studeerde aan de Universiteit van Genève (Zwitserland). Tijdens zijn carrière als advocaat volgde hij de postacademische specialisatie-opleidingen arbeidsrecht aan de Grotius Academie (Universiteit Nijmegen) en pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Met de laatste opleiding behaalde hij de titel van gecertificeerd pensioenrechtadvocaat (Certified Pension Lawyer, CPL).

Joost is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging voor Pensioenrecht en de Vereniging Ambtenaar en recht. Hij is daarnaast actief als lid van een gemeentelijke bezwaaradviescommissie en treedt ook regelmatig op als lid van adviescommissies op het gebied van arbeid en pensioen.

Binnen zijn specialismen heeft Joost ervaring met tal van onderwerpen, zoals:

Op het gebied van het arbeidsrecht:

 • ontslagregelingen (vaststellingsovereenkomst), transitievergoeding, billijke vergoedingen;
 • reorganisaties;
 • ontslag op staande voet;
 • vraagstukken rondom ziekte (inclusief sociale zekerheid, ZW en WIA);
 • arbeidsconflicten;
 • zaken rondom disfunctioneren;
 • concurrentiebedingen;
 • overgang van onderneming;
 • arbeidstijden en arbeidsomstandigheden.

Op het gebied van pensioenrecht:

 • advies rondom pensioen (ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, AOW);
 • verzekeringsrechtelijke aspecten rondom pensioen;
 • verplichtstellingen (Bedrijfstakpensioen);
 • wijziging van pensioenregelingen;
 • overgang van onderneming.

Op het gebied van het ambtenarenrecht:

 • ontslag; disciplinaire bestraffing; vraagstukken rondom ziekte; integriteitsvraagstukken.

Joost Hoetink is bereikbaar per e-mail:
hoetink@berculo.nl

Expertise

"Cliënten mogen van mij verwachten dat ze tijdig en goed geïnformeerd zijn. Daarbij hoort ook dat mijn advies begrijpelijk en toepasbaar is. Kan een conflict door overleg worden opgelost? Dan zet ik me daar graag voor in. Lukt het niet, dan breng ik de zaak via mediation of een procedure alsnog naar een oplossing.”