Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht. Daarnaast vormt (een deel van) het ondernemingsrecht haar werkterrein.

Zij staat werkgevers en werknemers bij in arbeidsconflicten (bijvoorbeeld ontslag, wijziging arbeidsvoorwaarden, concurrentiebeding). Opdrachtgevende werkgevers zijn onder meer commerciële ondernemingen, welzijnsinstellingen, woningcorporaties en scholen. Ook verleent zij juridische bijstand in gerechtelijke procedures, mediation en adviseert zij in procedures bij commissies.

Collectief ontslag is een van de aandachtsgebieden van Loes van der Sluis. Zij wordt onder meer ingeschakeld bij het opstellen van een sociaal plan, het schrijven van een adviesaanvraag voor het medezeggenschapsorgaan of het vragen van toestemming aan het UWV WERKbedrijf, wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst, al of niet in het kader van een collectief ontslag, wil opzeggen. Daarnaast houdt zij zich bezig met vraagstukken rond ziekte en re-integratie. Zij adviseert en ondersteunt HR-functionarissen in re-integratietrajecten teneinde problemen met werknemers en het UWV te voorkomen.

Loes van der Sluis is docent bij de beroepsopleiding van de Orde van Advocaten, CPO Dialogue, en zij is vakdocent bij commerciële instellingen zoals Kluwer en Permeduc. Tevens is zij lid van de Raad van Commissarissen van woningbouwcorporatie Vecht en Omstreken, een woningbouwvereniging in Breukelen. Daarnaast is zij vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting De Opbouw, onder meer gevestigd in Utrecht. Stichting De Opbouw richt zich op ouderen-, jeugd- en gehandicaptenzorg en lid van de Raad van Commissarissen van de woningbouwcorporatie Centrada in Lelystad.

Loes van der Sluis is lid van de vereniging Arbeidsrecht Advocaten (VAAN). Zij publiceert regelmatig artikelen over arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht in vakliteratuur alsook in het vakblad SchoolManagement Totaal. Zij publiceerde het boek Ziekte en re-integratie (Cratus Uitgevers 2012).

Loes van der Sluis is bereikbaar per e-mail:
vandersluis@berculo.nl

Expertise

nieuwe_foto_loes.360x542

"Cliënten mogen van mij een goed luisterend oor verwachten en het daadwerkelijk behartigen van hun belangen. Ik steven niet af op een procedure, maar zoek naar een passende regeling. Al schuw ik een gang naar de rechter uiteraard niet. Direct contact met cliënten en optimale wederzijdse informatie voorziening vind ik belangrijk.”