Gespecialiseerd in het individuele en het collectieve arbeidsrecht. Zij heeft kennis van de daarmee samenhangende sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten.

Nelly Dullaert beschikt over specifieke kennis van het (arbeids)recht binnen het onderwijs en zij is lid van de Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandsverleners in het Onderwijs. Zowel werkgevers als werknemers worden door haar bijgestaan.

De bijzondere aandachtgebieden van Nelly Dullaert zijn:

  • het voorbereiden en het arbeidsrechtelijk afwikkelen van fusies en reorganisaties,
  • ziekte, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en ontslag,
  • het oplossen van problemen rondom het disfunctioneren van een werknemer,
  • het cao recht en de toepassing van cao bepalingen,
  • het opstellen van uiteenlopende arbeidsovereenkomsten en het redigeren van interne bedrijfsregelingen,
  • de rechtspositie van zelfstandigen.

Nelly Dullaert studeerde Nederlands Recht in Utrecht. Zij was na haar studie eerst als jurist werkzaam bij het Bureau voor Rechtshulp te Utrecht. Daarna werkte zij als jurist op de afdeling Rechtspositie van de Rijksuniversiteit Utrecht (RUU). Vervolgens werkte zij als docent bij de afstudeerrichting Arbeidsrecht en Sociaal Recht van de Faculteit Rechten van de RUU en nadien als individuele belangenbehartiger bij de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ).
Zij is sinds 1994 werkzaam bij Berculo Advocaten. Nelly Dullaert is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht.

Nelly Dullaert is bereikbaar per e-mail:
dullaert@berculo.nl

Expertise

dullaert2012.360x542

"Mijn uitgangspunt is om grondige kennis te combineren met een praktische en efficiënte aanpak. Ik vind het belangrijk om mijn cliënten concreet en in duidelijke taal te adviseren. Mijn adviezen zijn direct toepasbaar in de praktijk.

Wanneer er een arbeidsrechtelijk geschil ontstaat, is het effectief om al in een vroegtijdig stadium gezamenlijk de strategie te bepalen. Dit biedt de meeste kans op een oplossing, zonder dat de rechter eraan te pas hoeft te komen.

Het geeft veel voldoening om samen met mijn cliënten de afwegingen te maken en tot een oplossing te komen in een gecompliceerde situatie."