202003.16
1

Werktijdverkorting en Coronavirus

In onze arbeidsrechtpraktijk krijgen wij betrekkelijk veel vragen over de mogelijkheden voor het aanvragen van werktijdverkorting. Wij begeleiden daarin een aantal ondernemingen. Onderstaand een aantal van onze bevindingen. Werktijdverkorting houdt in dat een ondernemer een deel van zijn loonkosten van UWV kan verkrijgen. Dat kan alleen indien er door de corona crisis minimaal 20% van het werk wegvalt in een periode van zes weken.

Het proces bestaat uit drie stappen. Een aanvraag van een vergunning SZW is de eerste stap (1). Nadat de vergunning (“ontheffing”) verkregen is, moet men daarvan binnen twee werkdagen bij UWV melding maken (2). Aan het einde van de vergunningsperiode van zes weken moet  per werknemer de aanvrage gedaan worden (3). Hieronder wordt dat verder uitgewerkt.

Wij voorzien een grote toeloop bij SZW en bij het UWV. Er zijn in de afgelopen 2 weken al 5.000 aanvragen gedaan voor werktijdverkorting en deze week zullen er nog heel veel zullen volgen van horecaondernemingen en alle andere getroffen bedrijven. Of met name het UWV dat aan kan is de vraag.

Dat betekent dat het verstandig is om de aanvraag zo snel mogelijk te doen en om de aanvraag zo compleet en duidelijk mogelijk te maken. De vrees bestaat dat onduidelijke aanvragen eerder in de vertraging komen dan duidelijke en kant-en-klare aanvragen. In dat kader geven wij onze cliënten in overweging om in de aanvraag meer te doen dan het strikte minimum volgens het formulier. Zo zou men bijvoorbeeld (als extra bijlage)  een omschrijving kunnen toevoegen met informatie over de onderneming:  wat de onderneming is en wat de onderneming doet.  En mogelijk is het verstandig om wel informatie te geven over omzet (aan de weggevallen activiteiten toe te rekenen omzetpercentages en de te verwachten omzetdaling). Dat is niet verplicht, maar wellicht kan dat  nodeloze vertraging voorkomen.

Procedure

Het aanvraagproces bestaat uit drie delen:

 1. Aanvraag vergunning Sociale Zaken:
  Allereerst moet men bij het ministerie van Sociale Zaken een vergunning voor werktijdverkorting De vergunning van SoZaWe geldt maximaal 6 weken. Verbetert de situatie binnen 6 weken? Dan kunnen de werknemers weer gewoon aan het werk. Als er nog geen verbetering is, kan men een verlenging met zes weken van de vergunning aanvragen bij het ministerie. Let op: men kan niet achteraf een vergunning vragen met terugwerkende kracht.
 2. Melding werktijdverkorting bij het UWV:
  Nadat de vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW is ontvangen, moet men dat binnen twee werkdagen doorgeven aan UWV. Hiervoor moet men het formulier Melding Werktijdverkorting gebruiken. Dit meldingsformulier is op zich niet zo ingewikkeld, anders dan dat daar opnieuw een lijst van werknemers met BSN-nummer en gebruikelijk arbeidsschema (op maandag gebruikelijk 8 uur, op dinsdag gebruikelijk 7 uur, etc.)  ingevuld moet worden Let op: dat schema moet zorgvuldig ingevuld worden, omdat de daar ingevulde gegevens een rol spelen in stap 3 hieronder.Het in kaart brengen van alle uren van alle relevante werknemers is daarmee een forse klus.
 3. Aanvraag tijdelijke WW-uitkering:
  Na de eerste twee stappen vindt er nog geen betaling plaats. Daarvoor is een derde stap nodig. Nadat stap 1 en stap 2 zijn doorlopen én de vergunningsperiode (standaard 6 weken) is afgelopen, dan kan de werkgever voor de opgegeven werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen. Werknemers krijgen die WW-uitkering uitsluitend als zij voldoen aan de eisen van de Werkloosheidswet. Kortom: UWV vergoedt achteraf 70% van de waarde ( met inachtneming van het maximum dagloon) van het aantal uren dat deze werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode, mits dat gaat om de uren waarvoor de werkgever een vergunning heeft en mits de werknemer voldoet aan de WW-eisen (zoals de 26-uit-36 eis). De werkgever blijft het volledige loon dus wel voorfinancieren gedurende de vergunningsperiode van 6 weken.
  Probleem bij het ‘aanvraagformulier voor tijdelijke WW’ is dat de werkgever voor elke werknemer een apart formulier in moet vullen. Als de werkgever bijvoorbeeld voor 100 werknemers werktijdverkorting aanvraagt, dan moeten er 100 formulieren ingevuld en ingediend moeten worden. En op ieder formulier moet ingevuld worden welke uren de werknemer gewerkt heeft. Dat alleen al is een fors karwei.

  Maar daar komt nog een uitdaging bij: ook de werknemer moet het formulier invullen en tekenen (zie de tweede pagina van de bijlage). Kortom: de aanvraag en het verkrijgen van een uitkering gaat nog wel wat tijd en energie kosten.

  Zie voor meer praktische informatie ook https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/detail/werktijdverkorting


Uitstel belasting

Er is een uitstelregeling voor de betaling van belastingen in de maak. Misschien zou die uitstelfaciliteit gebruikt kunnen worden voor de voorfinanciering van de loondoorbetaling zonder werk en/of omzet.

BMKB-regeling

Ook de BMKB-regeling  (Borgstelling MKB-Kredieten) is verruimd om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Bedrijven kunnen de BMKB-regeling gebruiken voor een overbruggingskrediet of om het bedrag dat zij rood mogen staan (rekening courant-krediet) te verhogen. Het borgstellingskrediet is 75% van het krediet dat de financier geeft ( zie in dit verband ook de site van de Kamer van Koophandel).