201912.20
0

Hof van Justitie 19 december 2019: Airbnb mag niet worden gereguleerd

De door Airbnb aangeboden dienst valt onder de Richtlijn inzake elektronische handel. Dat betekent onder meer dat het lokale overheden niet zonder meer vrijstaat om deze diensten te reguleren. Dit is de uitkomst van een door Franse hoteliers (‘AHTOP’) tegen Airbnb aangespannen procedure. Opmerking verdient dat Airbnb op bijval kon rekenen van onder meer de…

201912.09
0

Hoge Raad 6 december 2019: (Assurantie)portefeuille kan niet worden overgedragen/verpand

De Hoge Raad heeft vrijdag in een lang verwacht arrest bepaald dat een assurantieportefeuille niet een vermogensrecht is en dus niet kan worden overgedragen of verpand. De gevolgen zijn in de eerste plaats belangrijk voor de verzekeringswereld maar het arrest is belangrijk voor alle sectoren waarin portefeuilles worden overgedragen. Wat was er aan de hand?…

201803.07
0

Hoge Raad 15 december 2017: Hoe moet schade aan een levende zaak zoals een boom worden begroot?

Dit arrest is interessant voor aannemers en gemeenten. Bij graafwerkzaamheden in verband met het vervangen van een laagspanningskast heeft Liander in 2010 een boom van de gemeente beschadigd. De gemeente heeft daarop een taxateur ingeschakeld, die de schade heeft begroot op € 4.968,=. De deskundige heeft bij deze taxatie gebruik gemaakt van de Richtlijnen NVTB 2013…

201802.22
0

Hoge Raad 15 december 2017: Ingebrekestelling niet altijd vereist voor verzuim aannemer

Dit arrest is interessant voor aannemers en hun adviseurs. Het betrof de afspraak tussen een opdrachtgever en een aannemer op Curaçao dat de aannemer het huis van de opdrachtgever zou verbouwen. De opdrachtgever was niet tevreden met het resultaat en sleepte de aannemer voor de rechter. Een van de verweren van de aannemer was dat…

201801.31
0

Hoge Raad 15 december 2017: Recht op pleidooi

Dit is voor juristen een interessant arrest omdat de Hoge Raad nog eens expliciet oordeelt dat partijen het recht hebben om hun standpunten bij pleidooi toe te lichten. Een verzoek om pleidooi mag volgens de Hoge Raad slechts in uitzonderlijke gevallen worden afgewezen. Een afwijzing moet zijn gegrond op een van de volgende redenen: De…

201801.17
0

Hoge Raad 24 november 2017: Debiteur verpande vordering komt beroep op verrekening toe

Dit arrest is belangrijk voor financiers zoals banken en private equity fondsen. In dit arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de debiteur van een verpande vordering enige bescherming toekomt als hij meent een tegenvordering op de kredietnemer te hebben. Het gaat om de volgende situatie: Een kredietgever leent geld uit aan een kredietnemer. Ter…