201709.08
0

Hof van Justitie EU 7 september 2017: Compensatie passagiers bij transfervlucht

Dit arrest gaat over de schadevergoeding die een luchtvaartmaatschappij aan passagiers is verschuldigd wegens vertraging van een vlucht. De hoogte van deze schadevergoeding is afhankelijk van de afstand van de vlucht. Het probleem in deze zaak was dat de afstand op twee manieren kon worden gemeten omdat de passagiers niet rechtstreeks naar hun eindbestemming vlogen,…

201708.09
0

Hoge Raad 14 juli 2017: Schijn van volmachtverlening – bindende afspraken met accountmanagers, makelaars en notarissen?

Voor accountmanagers, makelaars en andere mensen die deals sluiten is dit een interessant arrest. Deze zaak gaat over de vraag wanneer iemand erop mag vertrouwen dat hij zaken doet met iemand die een ander, zoals zijn werkgever of opdrachtgever, vertegenwoordigt. In dit geval ging het erom of een VvE-lid de schijn wekte te worden vertegenwoordigd…

201707.27
0

Hoge Raad 14 juli 2017: Aansprakelijkheid woningbouwvereniging door schimmige vastgoeddeal (onrechtmatige daad door belangen derde uit oog te verliezen)

Dit is een interessant arrest voor de vastgoedwereld omdat een woningbouwvereniging de deksel op de neus krijgt vanwege een schimmige vastgoeddeal en in het algemeen omdat de Hoge Raad bepaalt dat bij het nakomen van een overeenkomst ook onrechtmatig kan worden gehandeld tegenover derden zonder te wanpresteren. De (schimmige) deals Let goed op, want dit…

201707.20
0

Hoge Raad 14 juli 2017: Aansprakelijkheid voor fout werknemer/ondergeschikte

Dit arrest is belangrijk omdat de Hoge Raad uitlegt wanneer een onderneming aansprakelijk is voor een fout van een werknemer of andere ondergeschikte. Wat was er aan de hand? BAM Rail BV verrichtte in opdracht van ProRail werkzaamheden aan het spoor. BAM heeft op haar beurt JMV ingeschakeld. Tijdens de werkzaamheden ziet een werknemer van…

201707.03
0

Hoge Raad 30 juni 2017: Wat doet een ‘goed huisvader’ eigenlijk?

Het ging in dit arrest over iemand die zijn aanhanger uitleende aan zijn neef, om spullen te verhuizen. De aanhanger werd door de neef geparkeerd en van de parkeerplaats gestolen. Hij heeft zijn oom vervolgens schadeloos gesteld en zijn aansprakelijkheidsverzekeraar gevraagd om dekking te bieden door hem de schadeloosstelling die hij betaalde aan zijn oom…

201706.29
0

Hoge Raad 16 juni 2016: Bevoegdhedenovereenkomst kan niet in rechte worden aangetast

Het gaat in dit arrest over welke rechter gaat over een geschil over een overeenkomst tussen een burger (een bedrijf) en een bestuursorgaan. De overeenkomst kwam er in deze zaak op neer dat de gemeente de door een bedrijf verschuldigde toeristenbelasting op een bepaalde manier zou berekenen, zodat direct (vooraf) duidelijk was hoeveel belasting het…

201706.23
0

Hoge Raad 16 juni 2017: Bewijslast dat hoofdschuldenaar heeft betaald ligt bij borg

Dit arrest is belangrijk voor de financieringspraktijk. De casus was vrij alledaags. Twee personen hadden zich tegenover de bank borg gesteld voor door de bank aan een bedrijf verstrekte leningen. De leningen worden niet door het bedrijf afgelost, waarop de bank de borgen aanspreekt. De borgen voeren aan dat het bedrijf de leningen wel degelijk…