201502.10
0

De relatie tussen verzekeraar en tussenpersoon

Voor het vakblad VVP heb ik samen met bedrijfsadviseur Edwin Bosma een artikel geschreven over de relatie tussen verzekeraar en assurantietussenpersoon. In het artikel worden onder andere de vraag wanneer de verzekeraar de portefeuille mag innemen en de vraag hoe de afkoopsom dient te worden berekend behandeld. De directe aanleiding van het artikel is een vonnis…

201502.10
0

Transitievergoeding: bij ontslag na langdurige ziekte en bij gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Per 1 juli 2015 vervallen de vergoedingen op grond van de artikelen 7:685 BW (bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst) en 7:681 BW (schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag). Daar komt, door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid, de transitievergoeding ex artikel 7:673 BW voor in de plaats. De transitievergoeding is met ingang van 1…

201502.02
0

Concreet uitzicht op nieuwe baan verzwijgen bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst: bedrog?

Concreet uitzicht op nieuwe baan verzwijgen bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst: bedrog? U kunt zich de situatie wellicht voorstellen dat een werkgever tijdens de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst de werknemer wil laten verklaren dat hij op het moment van ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst geen concreet uitzicht heeft op een andere baan. Hoe moet de…

201501.30
0

Wet werk en zekerheid

Op 1 januari 2015 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking getreden. Per 1 juli 2015 volgt het tweede deel van de aanpassing van het arbeidsrecht. De WWZ bevat ingrijpende wijzigingen van bestaande wet- en regelgeving. De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot flexibele arbeid en het ontslagrecht hebben wij in een notitie (pdf) uitgewerkt.

201501.07
0

ACM grijpt hard in op postvervoermarkt

De afgelopen decennia is de postvervoermarkt geliberaliseerd, maar competitiever is deze er niet op geworden. Tot deze opmerkelijke conclusie is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gekomen en de maatregelen die ACM daarom wil gaan nemen liegen er niet om. Het gaat om de markt voor vervoer van zakelijke post, dat wil zeggen het aanbod…

201412.29
0

De ‘gratis’ mobiele telefoon

Wie kent de aanbieding niet? Sluit nu een 2-jarig telefoonabonnement met provider A, B of C en ontvang een gratis mobiele telefoon! Maar is die telefoon wel echt gratis? En zo niet, zou dat dan een juridische consequentiemoeten hebben? In juni 2014 heeft de Hoge Raad zich over deze vragen uitgesproken en is tot een…

201412.08
0

Kooprecht nu ook van toepassing op downloads

Onze wetgever loopt de afgelopen decennia achter op de technologische ontwikkeling. Vaak is dan ook de rechter nodig om bijvoorbeeld software een plaats in ons rechtsbestel te geven. Op grond van het consumentenkooprecht komt aan consumenten verstrekkende bescherming toe bij aankoop van roerende zaken (Titel 7.1 BW). Voorbeeld: Als de consumentkoper van een roerende zaak…

201407.07
0

Overname Tensurance: Lessen uit een rampscenario

Samen met overnameadviseur Edwin Bosma (BHB) heb ik in het weekblad voor financiële dienstverleners VVP een artikel gepubliceerd over ‘do’s and dont’s’ bij de overname van assurantietussenpersonen c.q. assurantieportefeuilles. Bosma en ik geven aan de hand van de rampzalig verlopen overname van de assurantieportefeuille van de firma Tensurance (waar al jaren over wordt geprocedeerd) concrete…

201406.05
0

Verhoogde wegtransportaansprakelijkheid. Mag het en zo ja, wat te doen?

Als advocaat transport- en verzekeringsrecht zie ik veel contracten waarin de limiet waartoe een transporteur aansprakelijkheid kan zijn hoger ligt dan het wettelijke uitgangspunt. Dat stelt de transporteur vrijwel altijd voor een probleem. Basisregel Dat de transporteur snel aansprakelijk is, maar die aansprakelijkheid dan in beginsel wel is beperkt, is in de transportbranche algemeen bekend….