201710.20
0

Hoge Raad 22 september 2017: Recht pandhouder om faillissement panddebiteur aan te vragen

Het aardige aan deze zaak is dat Advocaat-Generaal Timmerman in zijn conclusie voor het arrest fraai uitlegt wanneer een pandhouder het faillissement van de panddebiteur mag uitlokken. De Hoge Raad doet de zaak onder verwijzing naar de conclusie zonder verdere motivering af. Het ging om het volgende Verweerster, laten we deze Pietje noemen, heeft een…

201710.16
0

Hoge Raad 22 september 2017: Wijzigingen vóór acceptatie verzekering maar ná invullen vragenformulier moeten worden doorgegeven als daar in het formulier om wordt gevraagd

Dit arrest is belangrijk voor verzekeraars en assurantietussenpersonen. Het ging in dit arrest om een aspirant-verzekerde die een levens- of overlijdensrisicoverzekering afsloot. Met het oog op het afsluiten van deze verzekering moest hij een gezondheidsverklaring invullen. In deze verklaring stond onder meer dat als de “gezondheidstoestand verandert na het invullen van dit formulier, maar vóórdat…

201710.11
0

Hoge Raad 22 september 2017: Burgerlijke rechter mag afwijken van oordeel tuchtrechter maar moet dat wel goed toelichten

Dit arrest is belangrijk voor beroepsbeoefenaren op wie tuchtrecht van toepassing is. Het ging in deze zaak om een accountant die adviseerde bij de overname van een bedrijf. Zijn cliënt – de aspirantkoper – werd via de accountant in contact gebracht met een geïnteresseerde partij. In verband met de overname betaalde de cliënt deze partij…

201709.29
0

Hof van Justitie EU 20 september 2017: Wanneer is een beding aantastbaar omdat het onvoldoende duidelijk en begrijpelijk is geformuleerd? Bij een kredietovereenkomst in vreemde valuta gelden zeer zware eisen

Wanneer is een beding aantastbaar omdat het onvoldoende duidelijk en begrijpelijk is geformuleerd? Bij een kredietovereenkomst in vreemde valuta gelden zeer zware eisen In dit arrest legt het Hof van Justitie uitvoerig uit welke afspraken moeten worden getoetst aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (richtlijn 93/13) en hoe deze toetsing moet plaatsvinden. Deze richtlijn…

201709.25
0

Hoge Raad 15 september 2017: Leugenachtig verweer kan leiden tot volledige proceskostenvergoeding

Dit arrest is belangrijk voor juristen en met name voor rechtsbijstandverzekeraars. Het ging in deze zaak om een langslepend conflict waarbij de eiser stelt een mede-eigendomsrecht op een schilderij van Koekkoek te hebben. Om zijn claim te bewijzen moet hij aantonen het te hebben gekocht van iemand die ook eigenaar en dus beschikkingsbevoegd was. De gedaagde betwist…

201709.13
0

Hoge Raad 8 september 2017: Verhuurders opgelet – beding tot afdracht onderverhuurpenningen én boetebeding is mogelijk niet geldig

Dit arrest is belangrijk voor huurders en verhuurders. In de zaak die tot dit arrest leidde ging het om een huurder van woonruimte die € 320,22 per maand aan huur betaalde. Ze had echter ook een onderhuurder, die haar ca € 600,= per maand aan onderhuur was verschuldigd. Een mooi verdienmodel, maar helaas wel in…

201709.08
0

Hof van Justitie EU 7 september 2017: Compensatie passagiers bij transfervlucht

Dit arrest gaat over de schadevergoeding die een luchtvaartmaatschappij aan passagiers is verschuldigd wegens vertraging van een vlucht. De hoogte van deze schadevergoeding is afhankelijk van de afstand van de vlucht. Het probleem in deze zaak was dat de afstand op twee manieren kon worden gemeten omdat de passagiers niet rechtstreeks naar hun eindbestemming vlogen,…

201708.09
0

Hoge Raad 14 juli 2017: Schijn van volmachtverlening – bindende afspraken met accountmanagers, makelaars en notarissen?

Voor accountmanagers, makelaars en andere mensen die deals sluiten is dit een interessant arrest. Deze zaak gaat over de vraag wanneer iemand erop mag vertrouwen dat hij zaken doet met iemand die een ander, zoals zijn werkgever of opdrachtgever, vertegenwoordigt. In dit geval ging het erom of een VvE-lid de schijn wekte te worden vertegenwoordigd…

201707.27
0

Hoge Raad 14 juli 2017: Aansprakelijkheid woningbouwvereniging door schimmige vastgoeddeal (onrechtmatige daad door belangen derde uit oog te verliezen)

Dit is een interessant arrest voor de vastgoedwereld omdat een woningbouwvereniging de deksel op de neus krijgt vanwege een schimmige vastgoeddeal en in het algemeen omdat de Hoge Raad bepaalt dat bij het nakomen van een overeenkomst ook onrechtmatig kan worden gehandeld tegenover derden zonder te wanpresteren. De (schimmige) deals Let goed op, want dit…

201707.20
0

Hoge Raad 14 juli 2017: Aansprakelijkheid voor fout werknemer/ondergeschikte

Dit arrest is belangrijk omdat de Hoge Raad uitlegt wanneer een onderneming aansprakelijk is voor een fout van een werknemer of andere ondergeschikte. Wat was er aan de hand? BAM Rail BV verrichtte in opdracht van ProRail werkzaamheden aan het spoor. BAM heeft op haar beurt JMV ingeschakeld. Tijdens de werkzaamheden ziet een werknemer van…

201707.03
0

Hoge Raad 30 juni 2017: Wat doet een ‘goed huisvader’ eigenlijk?

Het ging in dit arrest over iemand die zijn aanhanger uitleende aan zijn neef, om spullen te verhuizen. De aanhanger werd door de neef geparkeerd en van de parkeerplaats gestolen. Hij heeft zijn oom vervolgens schadeloos gesteld en zijn aansprakelijkheidsverzekeraar gevraagd om dekking te bieden door hem de schadeloosstelling die hij betaalde aan zijn oom…