201706.29
0

Hoge Raad 16 juni 2016: Bevoegdhedenovereenkomst kan niet in rechte worden aangetast

Het gaat in dit arrest over welke rechter gaat over een geschil over een overeenkomst tussen een burger (een bedrijf) en een bestuursorgaan. De overeenkomst kwam er in deze zaak op neer dat de gemeente de door een bedrijf verschuldigde toeristenbelasting op een bepaalde manier zou berekenen, zodat direct (vooraf) duidelijk was hoeveel belasting het…

201706.23
0

Hoge Raad 16 juni 2017: Bewijslast dat hoofdschuldenaar heeft betaald ligt bij borg

Dit arrest is belangrijk voor de financieringspraktijk. De casus was vrij alledaags. Twee personen hadden zich tegenover de bank borg gesteld voor door de bank aan een bedrijf verstrekte leningen. De leningen worden niet door het bedrijf afgelost, waarop de bank de borgen aanspreekt. De borgen voeren aan dat het bedrijf de leningen wel degelijk…

201706.19
0

Hoge Raad 9 juni 2017: Schadebegroting bij onrechtmatig leeghalen vennootschap

Dit arrest is interessant voor schadespecialisten en bedrijfsmakelaars, in het bijzonder op het gebied van assurantieportefeuilles. Wat was er aan de hand? Het gaat hier over de voortslepende soap in verzekeringsland tussen Hofstad Beheer B.V. en Rixtel Assuradeuren B.V.. Hofstad was tot 1994 aandeelhouder in Algemeen Verzekeringsbedrijf ‘De Provinciale’ B.V. In 1994 besluit Hofstad om…

201706.12
2

Hoge Raad 2 juni 2017: Zonder smoking gun geen overheidsaansprakelijkheid vanwege falend toezicht

Dit arrest is belangrijk voor juristen omdat de Hoge Raad zich niet eerder uitsprak over aansprakelijkheid van de Staat vanwege regelgevings- en toezichtsfalen en een beweerdelijke schending van een op de Staat rustende waarschuwings- en observatieplicht. Wat was er aan de hand? Klaas Jasperse was van 1977 tot eind 2011 in loondienst bij aluminiumsmelterij Zalco…

201706.04
0

Hoge Raad 2 juni 2017: Ondernemingsraad heeft adviesrecht bij doorstart na faillissement, maar reden tot vreugde is er niet

Bij een doorstart uit een faillissement heeft de ondernemingsraad adviesrecht. Dat heeft de Hoge Raad bepaald bij arrest van 2 juni 2017, althans dat stond in de krant. Als ik het arrest lees blijkt het echter ingewikkelder te zijn. Sterker nog, ik denk dat noch curatoren, noch schuldeisers van de failliet, noch ondernemingsraden en vakbonden…

201706.04
0

Hoge Raad 2 juni 2017: Op gebonden gemeenschap v.o.f. mag geen beslag ten laste van vennoot in persoon worden gelegd

Dit arrest is relevant voor personen die met v.o.f.-constructies te maken hebben. Het ging in dit arrest om een geschil tussen een persoon en een schuldeiser. Deze persoon had onroerende zaken ingebracht in een v.o.f. waar hij een van de twee vennoten van was. De schuldeiser legde derdenbeslag bij de v.o.f. Het hof oordeelde dat…

201705.22
0

Hoge Raad 19 mei 2017: Reisbureaus en andere handelsagenten krijgen geen vergoeding goodwill bij einde relatie met de opdrachtgever, tenzij…

Dit arrest is belangrijk voor wederverkopers van goederen en diensten en andere handelsagenten. In deze zaak stonden touroperator Corendon en reisbureau Prijsvrij.nl tegenover elkaar. Wat was er aan de hand? Prijsvrij verkocht op haar website onder meer door Corendon georganiseerde reizen. Zij deed dit op basis van een met Corendon gesloten agentuurovereenkomst die was gebaseerd…

201705.11
0

Hof van Justitie EU 11 mei 2017: Luchtvaartmaatschappij moet compensatie betalen bij annulering vlucht, ook als annulering tijdig aan het reisbureau is gemeld

Bij annulering van een vlucht moet een luchtvaartmaatschappij compensatie betalen tenzij wordt aangetoond dan de passagier meer dan twee voor de geplande vertrektijd op de hoogte is gesteld van de annulering. Dat de luchtvaartmaatschappij tijdig aan het reisbureau dat de vlucht heeft geboekt heeft meegedeeld dat de vlucht wordt geannuleerd maakt niet uit. Het gaat…

201705.09
0

Hoge Raad 21 april 2017: Schadevergoeding omdat keukenvloer er niet mooi uit ziet?

Dit arrest is interessant voor rechtsbijstandverleners omdat de Hoge Raad oordeelt dat kleine gebreken in een opgeleverd werk niet per definitie tot een schadevergoedingsplicht leiden. Het volgende was aan de hand. In 2006 spreekt de eigenaar van een woonhuis met een aannemer af dat zijn huis voor € 292.000,= wordt verbouwd. Na oplevering vindt discussie…

201705.04
1

Hoge Raad 21 april 2017: Vernietiging onredelijk bezwarend beding algemene voorwaarden

Wanneer is een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar omdat het onredelijk bezwarend is? In dit arrest bepaalt de Hoge Raad hoe deze vraag moet worden beantwoord. Uit het arrest volgt dat een boel gebruikers van algemene voorwaarden, met name financiële instellingen, hun borst nat mogen maken omdat hun voorwaarden vernietigbaar zijn. Wat was er aan…

201704.26
0

Hoge Raad 7 april 2017: Financiering reorganisatie mag andere schuldeisers niet benadelen

Dit is een voor reorganisaties belangrijk arrest omdat de Hoge Raad – kort gezegd – oordeelt dat een financieringsoperatie in het kader van een reorganisatie schuldeisers niet mag benadelen. De reddingsoperatie en het faillissement In 2010 komt de Thieme-groep (actief in de grafische industrie) in zwaar weer te verkeren. In het kader van een reddingsoperatie…

201704.24
0

Hoge Raad 31 maart 2017: Boek over Afdeling Bijzonder Beheer Rabobank toch onrechtmatig

De aanleiding voor dit arrest is het boek ‘De Verpanding’ waarin de afdeling Bijzonder Beheer van Rabobank er van langs krijgt. Het boek gaat over twee door Rabobank gefinancierde ondernemers die na het faillissement van hun ondernemingen werden geconfronteerd met de uitwinning van pandrechten op hun kunstcollecties door Rabobank. Op de achterkant van de omslag…