201712.07
0

Hoge Raad 27 oktober 2017: Betaling volledig cursusgeld ondanks annulering cursus is onredelijk bezwarend

Een beding in algemene voorwaarden waarin staat dat een consument ondanks annulering 100% cursusgeld is verschuldigd voor een cursus van twaalf maanden is onredelijk bezwarend. Dat volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 27 oktober 2017. Het cursusgeld bedroeg in deze zaak € 12.600,=. De toepasselijke en ter hand gestelde algemene voorwaarden van…

201709.29
0

Hof van Justitie EU 20 september 2017: Wanneer is een beding aantastbaar omdat het onvoldoende duidelijk en begrijpelijk is geformuleerd? Bij een kredietovereenkomst in vreemde valuta gelden zeer zware eisen

Wanneer is een beding aantastbaar omdat het onvoldoende duidelijk en begrijpelijk is geformuleerd? Bij een kredietovereenkomst in vreemde valuta gelden zeer zware eisen In dit arrest legt het Hof van Justitie uitvoerig uit welke afspraken moeten worden getoetst aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (richtlijn 93/13) en hoe deze toetsing moet plaatsvinden. Deze richtlijn…

201705.04
1

Hoge Raad 21 april 2017: Vernietiging onredelijk bezwarend beding algemene voorwaarden

Wanneer is een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar omdat het onredelijk bezwarend is? In dit arrest bepaalt de Hoge Raad hoe deze vraag moet worden beantwoord. Uit het arrest volgt dat een boel gebruikers van algemene voorwaarden, met name financiële instellingen, hun borst nat mogen maken omdat hun voorwaarden vernietigbaar zijn. Wat was er aan…

201605.20
0

Hof van Justitie EU 21 april 2016: Rechter moet ook bij faillissementsaanvraag toetsen aan consumentenrecht

Het Hof van Justitie heeft bij arrest van 21 april 2016 (ECLI:EU:C:2016:283) een voor Nederland belangrijk arrest gewezen. Het is in Nederland relatief makkelijk om een partij failliet te laten verklaren omdat alleen ‘summierlijk’ moet worden aangetoond dat deze zijn rekeningen niet meer betaalt. Het arrest van het Hof van Justitie zet een streep door…

201510.22
0

Hoge Raad 9 oktober 2015: Toepasselijkheid algemene voorwaarden bij telefonisch gesloten overeenkomsten

Deze blog is interessant voor ondernemingen die gebruik maken van algemene voorwaarden en voor juristen (ECLI:NL:HR:2015:3013). Het arrest heeft betrekking op twee onjuiste standpunten die ik vaak in de praktijk tegenkom, te weten: dat clausules waarin aansprakelijkheid wordt uitgesloten alleen van toepassing zouden zijn als de wederpartij daar voor heeft getekend; dat algemene voorwaarden in…

201505.08
0

Hoge Raad 24 april 2015: Hoe werkt het als meerdere algemene voorwaarden van toepassing zijn?

Dit arrest is interessant voor bedrijven die veel met algemene voorwaarden te maken hebben (zie ECLI:NL:HR:2015:1125). In deze zaak ging het over de situatie dat de verkoper van 600 ton mais aan de firma ForFarmers in zijn offerte verwees naar twee verschillende sets algemene voorwaarden. In set 1 (de Conditiën van de Nederlandse Handel in…