201901.15
0

Werkgever wordt in arbitraal vonnis bevolen arbeidsovereenkomst met langdurig zieke werknemer op te zeggen, zodat transitievergoeding van ruim € 145.000 aan de werknemer moet worden betaald.

Op 27 december 2018 heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in een kort geding-arbitraal vonnis beoordeeld dat een werkgever op grond van de eisen van goed werkgeverschap en op straffe van een dwangsom kan worden bevolen de procedure op te starten bij UWV voor de opzegging van een langdurig zieke medewerker. De omstandigheid dat de wet die…

201808.28
0

Wet die werkgever voor transitievergoeding voor langdurig zieke werknemers compenseert, in juli 2018 door tweede en eerste kamer aangenomen

Na lange tijd van onzekerheid komt deze regeling er toch. De werkgever die een langdurig zieke werknemer ontslaat en de transitievergoeding betaalt, kan UWV vragen de betaalde transitievergoeding te compenseren. De regeling kent een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De regeling in essentie: de compensatie geldt voor elke werkgever die de transitievergoeding wegens ontslag…

201707.20
0

Hoge Raad 14 juli 2017: Aansprakelijkheid voor fout werknemer/ondergeschikte

Dit arrest is belangrijk omdat de Hoge Raad uitlegt wanneer een onderneming aansprakelijk is voor een fout van een werknemer of andere ondergeschikte. Wat was er aan de hand? BAM Rail BV verrichtte in opdracht van ProRail werkzaamheden aan het spoor. BAM heeft op haar beurt JMV ingeschakeld. Tijdens de werkzaamheden ziet een werknemer van…

201706.04
0

Hoge Raad 2 juni 2017: Ondernemingsraad heeft adviesrecht bij doorstart na faillissement, maar reden tot vreugde is er niet

Bij een doorstart uit een faillissement heeft de ondernemingsraad adviesrecht. Dat heeft de Hoge Raad bepaald bij arrest van 2 juni 2017, althans dat stond in de krant. Als ik het arrest lees blijkt het echter ingewikkelder te zijn. Sterker nog, ik denk dat noch curatoren, noch schuldeisers van de failliet, noch ondernemingsraden en vakbonden…

201612.13
0

Hoge Raad 2 december 2016: Ruime uitleg uitzendovereenkomst

De Hoge Raad heeft bij arrest van 2 december 2016 geoordeeld wat het verschil is tussen een uitzendovereenkomst en een arbeidsovereenkomst. Dit arrest is met name belangrijk voor de uitzendbranche, payrollers en andere betrokkenen bij driehoeksrelaties. Volgens de wet is een uitzendovereenkomst een specifiek type arbeidsovereenkomst waar een aantal afwijkende regels op van toepassing is. De uitzendovereenkomst…

201611.15
0

Ketenaansprakelijkheid voor loon per 1 januari 2017 van toepassing op wegvervoer en expeditie

Minister Asscher kondigde op 14 juli 2016 aan dat de WAS waarschijnlijk per 1 januari 2017 op vervoer en expeditie van toepassing zou worden. Die deadline lijkt te worden gehaald. Wegvervoerders en expediteurs opgelet dus, maar met name voor expediteurs is er veel onduidelijkheid en veel constructies zijn van de WAS uitgezonderd. Dat de WAS…

201607.14
1

Wet Werk en Zekerheid: ontslag wegens langdurige ziekte, het recht op de transitievergoeding en de toekomstige compensatie vanuit het Awf

Minister Asscher heeft aangekondigd dat de kosten van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (naar verwachting) per 1 januari 2018 (en wellicht met terugwerkende kracht) worden gecompenseerd vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds. A. Ontslag na twee jaar ziekte: UWV-vergunning aanvragen en recht op transitievergoeding. Gedurende de eerste twee jaar van ziekte geldt een ontslagverbod. Als…