201610.17
0

Hoge Raad 14 oktober 2016: Immuniteit van executie vreemde staat

Deze zaak gaat over de in de VS gevestigde onderneming Servaas INC die in Nederland executoriaal beslag wil leggen ten laste van de staat Irak. Het beslag betreft vorderingen die de staat Irak zou hebben op een tiental in Nederland gevestigde vennootschappen vanwege overeenkomsten tot olieproductie. De door Servaas ingeschakelde deurwaarder heeft bij het Ministerie…

201608.04
1

Hof van Justitie EU 16 juni 2016: Bevoegdheid Nederlandse rechter in grensoverschrijdende geschillen

Dit arrest is belangrijk voor de procespraktijk, omdat het Hof van Justitie heeft bepaald dat de Nederlandse rechter in een grensoverschrijdend geschil over een onrechtmatige daad niet bevoegd is om de enkele reden dat het financieel verlies in Nederland is geleden. Tussen de vordering en Nederland moet een bijzonder nauw verband bestaan dat uit meer…

201602.26
0

Hoge Raad 26 februari 2016: Vrije keuze uit verschillende jurisdicties

Dit arrest illustreert hoe belangrijk het is dat goed wordt gecontroleerd welke rechter bevoegd is om de zaak inhoudelijk te behandelen in grensoverschrijdende geschillen. Wat was aan de hand? In 2007 stak een tractor met dieplader een spoorwegovergang over toen de motor afslag en niet meer aan de praat kon worden gebracht. Een passagierstrein die…

201511.27
0

Buitenlandse webwinkels – welke rechter is bevoegd?

Uit onderzoek van internetbetalingsbedrijf Paypal blijkt dat buitenlandse webwinkels in trek zijn bij Nederlandse consumenten, zo las ik op nu.nl. Maar wat als de aankoop een miskoop blijkt te zijn? De vraag welke rechter over het geschil moet oordelen is niet eenvoudig te beantwoorden, met rechtsonzekerheid tot gevolg. De vraag welke rechter bevoegd is, moet…

201504.29
0

Hoge Raad 17 april 2015: De conformiteitseis in de internationale handel

Bij internationale handel in goederen zijn bijna per definitie veel partijen betrokken. Uiteraard de verkoper en de koper, maar ook vervoerders en eventueel tussenpersonen (handelsagenten). In de aan de Hoge Raad voorgelegde zaak (ECLI:NL:HR:2015:1076) ging het over een partij tomaten die door een Nederlandse partij, van een Franse handelsagent, werd gekocht in Marokko. De tomaten…