201710.30
0

Hoge Raad 6 oktober 2017: Koop breekt ook bij overdracht deel van huurobject geen huur

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat huurders ook bij een gedeeltelijke overdracht van het huurobject recht op bescherming hebben. Bij overdracht van een volledig huurobject komen de rechten en verplichtingen op grond van de huurovereenkomst op de verkrijger te rusten (‘koop breekt geen huur’, art. 7:226 BW). Dit wordt door de wetgever geacht niet belemmerend…

201709.13
0

Hoge Raad 8 september 2017: Verhuurders opgelet – beding tot afdracht onderverhuurpenningen én boetebeding is mogelijk niet geldig

Dit arrest is belangrijk voor huurders en verhuurders. In de zaak die tot dit arrest leidde ging het om een huurder van woonruimte die € 320,22 per maand aan huur betaalde. Ze had echter ook een onderhuurder, die haar ca € 600,= per maand aan onderhuur was verschuldigd. Een mooi verdienmodel, maar helaas wel in…

201703.29
0

Hoge Raad 24 maart 2017: Verhuurder misbruikt bevoegdheid door incasso geldvordering op bijna-failliet V&D

Dit is een voor ondernemers en juristen belangrijk arrest omdat de Hoge Raad toestaat om de ene groep crediteuren een dwangakkoord op te leggen en de andere groep niet. Ook maakt de Hoge Raad het makkelijk voor ondernemingen in zwaar weer om een kort geding tot incasso van een geldvordering te frustreren met een beroep…

201703.24
0

Hoge Raad 10 maart 2017: Welke regels zijn van toepassing bij gemengde overeenkomsten?

Dit is een voor makelaars en voor juristen belangrijk arrest omdat de Hoge Raad hierin bepaalt welke regels gelden als tegenstrijdige rechtsregels van toepassing zijn op een overeenkomst. Dit doet zich bij uitstek voor bij overeenkomsten tot exploitatie van bedrijfsruimte. Huurovereenkomst en/of opdrachtovereenkomst? Het ging in deze zaak om een overeenkomst op grond waarvan een…

201508.31
0

Omzettingsvergunningen binnen het huurrecht

Let op: Deze blog is verouderd. De meest recente blog over de wijziging van de regelgeving kunt u hier vinden. Dit artikel is van belang voor verhuurders en huurders van kamers. Het exploiteren van een woning voor kamerverhuur is niet zomaar toegestaan. Als een zogenoemde omzettingsvergunning ontbreekt, krijgen huurders en verhuurders een brief van de…

201508.05
0

Aankoop van een verhuurd pand blijft risicovol

Dit artikel is van belang voor ondernemers en particulieren die een huis willen kopen dat is verhuurd en moet worden gerenoveerd. Inleidend Op een lastige woningmarkt zien veel particulieren en ondernemers mogelijkheden in het aankopen en renoveren van een zogenoemde “kluswoning” of “opknappertje”. Dat zijn vaak woningen waar behoorlijk aan geklust moet worden om te…