201709.25
0

Hoge Raad 15 september 2017: Leugenachtig verweer kan leiden tot volledige proceskostenvergoeding

Dit arrest is belangrijk voor juristen en met name voor rechtsbijstandverzekeraars. Het ging in deze zaak om een langslepend conflict waarbij de eiser stelt een mede-eigendomsrecht op een schilderij van Koekkoek te hebben. Om zijn claim te bewijzen moet hij aantonen het te hebben gekocht van iemand die ook eigenaar en dus beschikkingsbevoegd was. De gedaagde betwist…

201707.27
0

Hoge Raad 14 juli 2017: Aansprakelijkheid woningbouwvereniging door schimmige vastgoeddeal (onrechtmatige daad door belangen derde uit oog te verliezen)

Dit is een interessant arrest voor de vastgoedwereld omdat een woningbouwvereniging de deksel op de neus krijgt vanwege een schimmige vastgoeddeal en in het algemeen omdat de Hoge Raad bepaalt dat bij het nakomen van een overeenkomst ook onrechtmatig kan worden gehandeld tegenover derden zonder te wanpresteren. De (schimmige) deals Let goed op, want dit…

201707.20
0

Hoge Raad 14 juli 2017: Aansprakelijkheid voor fout werknemer/ondergeschikte

Dit arrest is belangrijk omdat de Hoge Raad uitlegt wanneer een onderneming aansprakelijk is voor een fout van een werknemer of andere ondergeschikte. Wat was er aan de hand? BAM Rail BV verrichtte in opdracht van ProRail werkzaamheden aan het spoor. BAM heeft op haar beurt JMV ingeschakeld. Tijdens de werkzaamheden ziet een werknemer van…

201706.19
0

Hoge Raad 9 juni 2017: Schadebegroting bij onrechtmatig leeghalen vennootschap

Dit arrest is interessant voor schadespecialisten en bedrijfsmakelaars, in het bijzonder op het gebied van assurantieportefeuilles. Wat was er aan de hand? Het gaat hier over de voortslepende soap in verzekeringsland tussen Hofstad Beheer B.V. en Rixtel Assuradeuren B.V.. Hofstad was tot 1994 aandeelhouder in Algemeen Verzekeringsbedrijf ‘De Provinciale’ B.V. In 1994 besluit Hofstad om…

201706.12
2

Hoge Raad 2 juni 2017: Zonder smoking gun geen overheidsaansprakelijkheid vanwege falend toezicht

Dit arrest is belangrijk voor juristen omdat de Hoge Raad zich niet eerder uitsprak over aansprakelijkheid van de Staat vanwege regelgevings- en toezichtsfalen en een beweerdelijke schending van een op de Staat rustende waarschuwings- en observatieplicht. Wat was er aan de hand? Klaas Jasperse was van 1977 tot eind 2011 in loondienst bij aluminiumsmelterij Zalco…

201704.24
0

Hoge Raad 31 maart 2017: Boek over Afdeling Bijzonder Beheer Rabobank toch onrechtmatig

De aanleiding voor dit arrest is het boek ‘De Verpanding’ waarin de afdeling Bijzonder Beheer van Rabobank er van langs krijgt. Het boek gaat over twee door Rabobank gefinancierde ondernemers die na het faillissement van hun ondernemingen werden geconfronteerd met de uitwinning van pandrechten op hun kunstcollecties door Rabobank. Op de achterkant van de omslag…

201702.15
0

Hof van Justitie EU 8 februari 2017: Vergelijkende en misleidende reclame

In dit arrest geeft het Hof van Justitie EU nadere invulling aan misleidende en vergelijkende reclame. Dit arrest is belangrijk omdat ook het rechtstreeks van toepassing is op reclame in Nederland. Het ging in deze zaak om een reclamecampagne van Carrefour, de bekende supermarktketen uit Frankrijk. In deze reclamecampagne adverteerde Carrefour met een ‘Laagsteprijsgarantie’. Carrefour…