201802.22
0

Hoge Raad 15 december 2017: Ingebrekestelling niet altijd vereist voor verzuim aannemer

Dit arrest is interessant voor aannemers en hun adviseurs. Het betrof de afspraak tussen een opdrachtgever en een aannemer op Curaçao dat de aannemer het huis van de opdrachtgever zou verbouwen. De opdrachtgever was niet tevreden met het resultaat en sleepte de aannemer voor de rechter. Een van de verweren van de aannemer was dat…

201801.31
0

Hoge Raad 15 december 2017: Recht op pleidooi

Dit is voor juristen een interessant arrest omdat de Hoge Raad nog eens expliciet oordeelt dat partijen het recht hebben om hun standpunten bij pleidooi toe te lichten. Een verzoek om pleidooi mag volgens de Hoge Raad slechts in uitzonderlijke gevallen worden afgewezen. Een afwijzing moet zijn gegrond op een van de volgende redenen: De…

201712.07
0

Hoge Raad 27 oktober 2017: Betaling volledig cursusgeld ondanks annulering cursus is onredelijk bezwarend

Een beding in algemene voorwaarden waarin staat dat een consument ondanks annulering 100% cursusgeld is verschuldigd voor een cursus van twaalf maanden is onredelijk bezwarend. Dat volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 27 oktober 2017. Het cursusgeld bedroeg in deze zaak € 12.600,=. De toepasselijke en ter hand gestelde algemene voorwaarden van…

201709.25
0

Hoge Raad 15 september 2017: Leugenachtig verweer kan leiden tot volledige proceskostenvergoeding

Dit arrest is belangrijk voor juristen en met name voor rechtsbijstandverzekeraars. Het ging in deze zaak om een langslepend conflict waarbij de eiser stelt een mede-eigendomsrecht op een schilderij van Koekkoek te hebben. Om zijn claim te bewijzen moet hij aantonen het te hebben gekocht van iemand die ook eigenaar en dus beschikkingsbevoegd was. De gedaagde betwist…

201703.13
0

Hoge Raad 24 februari 2017: Half miljoen boete omdat niet goed is ontbonden? Geen taalkundige uitleg ontbindingsverklaring

Dit is een interessant arrest voor makelaars en juristen omdat het ziet op de vraag hoe een brief over de ontbinding van een koopovereenkomst moet worden uitgelegd. Inzet van deze discussie was of Parkking een koopovereenkomst niet deugdelijk had ontbonden en daarom een boete van € 520.000 moest betalen. Wat was er aan de hand?…

201701.30
0

Hoge Raad 6 januari 2017: Causaal verband tussen onrechtmatig overheidsbesluit en nadeel

Dit is een belangrijk arrest over overheidsaansprakelijkheidsrecht. De Hoge Raad heeft in dit arrest bepaald hoe het causaal verband tussen een onrechtmatig besluit en nadeel moet worden vastgesteld. Wat was er aan de hand? Het ging in deze zaak om een onzorgvuldige en onjuiste door het UWV gegeven ontslagbeschikking, waarop de ex-werknemer het UWV dagvaardt….

201612.05
0

Hoge Raad 2 december 2016: Curator heeft vergaande middelen om leveranciers te dwingen dienstverlening voort te zetten

De Hoge Raad heeft op 2 december 2016 een voor de handel belangrijk arrest gewezen. Het gaat in dit arrest over de situatie dat de faillissementscurator wil dat een belangrijke leverancier van het failliete bedrijf diensten blijft leveren, bijvoorbeeld om een doorstart mogelijk te maken. Wat was er aan de hand? Free Record Shop maakte…

201610.17
0

Hoge Raad 2 september 2016: Nieuw standaardarrest over effectenlease

In dit – zoveelste – arrest van de Hoge Raad over effectenlease krijgt Dexia de deksel op de neus. Zoals in zoveel van dit soort zaken ging het over een particuliere belegger die via Dexia heeft belegd met geleend geld, waarover rente was verschuldigd. De markt stortte in en wat resteerde was een restschuld. Na…