201711.10
0

Hoge Raad 13 oktober 2017: Bevolkingskrimp is (bijna) nooit onvoorziene omstandigheid

Dit arrest is interessant voor projectontwikkelaars omdat het gaat over de vraag of bevolkingskrimp de gemeente (in dit geval Bronckhorst) het recht geeft om de afspraak met een projectontwikkelaar tot de realisatie van woningen te wijzigen. De gemeente Bronckhorst en de projectontwikkelaar hadden in juli 2009 afgesproken dat de projectontwikkelaar woningen zou realiseren. In juli…

201708.09
0

Hoge Raad 14 juli 2017: Schijn van volmachtverlening – bindende afspraken met accountmanagers, makelaars en notarissen?

Voor accountmanagers, makelaars en andere mensen die deals sluiten is dit een interessant arrest. Deze zaak gaat over de vraag wanneer iemand erop mag vertrouwen dat hij zaken doet met iemand die een ander, zoals zijn werkgever of opdrachtgever, vertegenwoordigt. In dit geval ging het erom of een VvE-lid de schijn wekte te worden vertegenwoordigd…

201707.27
0

Hoge Raad 14 juli 2017: Aansprakelijkheid woningbouwvereniging door schimmige vastgoeddeal (onrechtmatige daad door belangen derde uit oog te verliezen)

Dit is een interessant arrest voor de vastgoedwereld omdat een woningbouwvereniging de deksel op de neus krijgt vanwege een schimmige vastgoeddeal en in het algemeen omdat de Hoge Raad bepaalt dat bij het nakomen van een overeenkomst ook onrechtmatig kan worden gehandeld tegenover derden zonder te wanpresteren. De (schimmige) deals Let goed op, want dit…

201705.09
0

Hoge Raad 21 april 2017: Schadevergoeding omdat keukenvloer er niet mooi uit ziet?

Dit arrest is interessant voor rechtsbijstandverleners omdat de Hoge Raad oordeelt dat kleine gebreken in een opgeleverd werk niet per definitie tot een schadevergoedingsplicht leiden. Het volgende was aan de hand. In 2006 spreekt de eigenaar van een woonhuis met een aannemer af dat zijn huis voor € 292.000,= wordt verbouwd. Na oplevering vindt discussie…

201704.18
0

Hoge Raad 31 maart 2017: Curator moet op terrein van derde opgeslagen afval verwijderen, tenzij…

Dit arrest is belangrijk voor de faillissementspraktijk omdat de curator wordt verplicht tot het verwijderen van tot de faillissementsboedel behorende zaken die zijn opgeslagen op terrein van een derde. Het ging in deze zaak om het volgende. De firma Aldel had vele duizenden tonnen afval opgeslagen op een opslaglocatie van een derde. Aldel betaalde hiervoor…

201703.24
0

Hoge Raad 10 maart 2017: Welke regels zijn van toepassing bij gemengde overeenkomsten?

Dit is een voor makelaars en voor juristen belangrijk arrest omdat de Hoge Raad hierin bepaalt welke regels gelden als tegenstrijdige rechtsregels van toepassing zijn op een overeenkomst. Dit doet zich bij uitstek voor bij overeenkomsten tot exploitatie van bedrijfsruimte. Huurovereenkomst en/of opdrachtovereenkomst? Het ging in deze zaak om een overeenkomst op grond waarvan een…

201701.16
1

Hoge Raad 16 december 2016: Eigen schuld-verweer bij koopovereenkomst

Dit arrest van de Hoge Raad is van belang voor juristen die adviseren/procederen over koopovereenkomsten. Als een verkoper een mededelingsplicht heeft kan hij zich er niet op beroepen dat de koper zijn onderzoeksplicht heeft geschonden. De Hoge Raad heeft nu duidelijk gemaakt dat een deel van het geleden nadeel desondanks voor rekening en risico van de…

201508.05
0

Aankoop van een verhuurd pand blijft risicovol

Dit artikel is van belang voor ondernemers en particulieren die een huis willen kopen dat is verhuurd en moet worden gerenoveerd. Inleidend Op een lastige woningmarkt zien veel particulieren en ondernemers mogelijkheden in het aankopen en renoveren van een zogenoemde “kluswoning” of “opknappertje”. Dat zijn vaak woningen waar behoorlijk aan geklust moet worden om te…