201709.08
0

Hof van Justitie EU 7 september 2017: Compensatie passagiers bij transfervlucht

Dit arrest gaat over de schadevergoeding die een luchtvaartmaatschappij aan passagiers is verschuldigd wegens vertraging van een vlucht. De hoogte van deze schadevergoeding is afhankelijk van de afstand van de vlucht. Het probleem in deze zaak was dat de afstand op twee manieren kon worden gemeten omdat de passagiers niet rechtstreeks naar hun eindbestemming vlogen,…

201705.11
0

Hof van Justitie EU 11 mei 2017: Luchtvaartmaatschappij moet compensatie betalen bij annulering vlucht, ook als annulering tijdig aan het reisbureau is gemeld

Bij annulering van een vlucht moet een luchtvaartmaatschappij compensatie betalen tenzij wordt aangetoond dan de passagier meer dan twee voor de geplande vertrektijd op de hoogte is gesteld van de annulering. Dat de luchtvaartmaatschappij tijdig aan het reisbureau dat de vlucht heeft geboekt heeft meegedeeld dat de vlucht wordt geannuleerd maakt niet uit. Het gaat…

201611.15
0

Ketenaansprakelijkheid voor loon per 1 januari 2017 van toepassing op wegvervoer en expeditie

Minister Asscher kondigde op 14 juli 2016 aan dat de WAS waarschijnlijk per 1 januari 2017 op vervoer en expeditie van toepassing zou worden. Die deadline lijkt te worden gehaald. Wegvervoerders en expediteurs opgelet dus, maar met name voor expediteurs is er veel onduidelijkheid en veel constructies zijn van de WAS uitgezonderd. Dat de WAS…

201605.26
0

Hof Den Bosch 24 mei 2016: FNV boekt succes in jacht op logistieke schijnconstructies

Het Hof Den Bosch heeft op 24 mei 2016 FNV in het gelijk gesteld in een door haar aangespannen kort geding tegen vervoerder Farm Trans (ECLI:NL:GHSHE:2016:2011). Farm Trans moet voortaan schriftelijk vastleggen en erop toezien dat de chauffeurs van haar Poolse zusteronderneming Farm Trans Polska beloond worden conform de TLN Beroepsgoederenvervoer cao (hierna: de cao). Doet Farm Trans…

201602.12
0

Rb Rotterdam 4 februari 2016: PostNL moet concurrenten een handje helpen

De rechtbank Rotterdam heeft op 4 februari 2016 een voor postvervoerbedrijven belangrijke uitspraak gedaan. Aanleiding van de zaak waren door concurrenten van PostNL, Van Straaten Post en Intrapost, bij de ACM ingediende handhavingsverzoeken. Gebrek aan concurrentie Nederland heeft te kampen met een gebrek aan concurrentie op de postmarkt. Dat probleem wordt veroorzaakt door het feit…

201601.05
0

Hoge Raad 18 december 2015: Onbeperkte aansprakelijk wegvervoerder voor onjuiste gegevensverstrekking

De Hoge Raad heeft op 18 december 2015 een voor wegvervoerders bijzonder belangrijk arrest gewezen. Het ging om een veel voorkomende situatie van vervoer naar een locatie buiten de EU, in dit geval van Nokia-artikelen van Nederland via Finland naar Moskou. Verschillende vervoerders waren bij het transport betrokken. Het laatste deel van het traject, van…

201512.07
0

Hoge Raad 27 november 2015: Klachtplicht en bewijslast van het wegvervoerrecht

De Hoge Raad heeft bij arrest van 27 november 2015 geoordeeld in geschil over de klachtplicht en bewijslast in het wegvervoerrecht. Een vervoerder verrichtte in opdracht van een bloemhandel wegtransport van Nederland naar Engeland. De bloemen werden vervoerd in zogenoemd fust (vakjargon voor emballage voor bloemen- en plantentransport). Nadat het transport was uitgevoerd, verweet de…

201510.06
0

Hoge Raad 25 september 2015: Overheidsaansprakelijkheid voor beschadiging schip in sluiscomplex

Deze zaak is interessant voor scheepseigenaren, omdat wordt geoordeeld dat de Staat als beheerder van een sluis aansprakelijk kan zijn voor schades die in de sluis ontstaan (ECLI:NL:PHR:2015:850). Wat was aan de hand? De Staat heeft als beheerder van de sluis in Born (Limburg) een onderhoudscontract met een aannemer gesloten. De aannemer huurde van een…