201712.13
0

Hoge Raad 17 november 2017: Zorgaanbieders opgelet: Pandrecht op vorderingen van zorgaanbieder op zorgverzekeraar is mogelijk en geldt ook voor niet-afgeronde zorg

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 17 november 2017 geoordeeld dat op grond van een niet-afgeronde geneeskundige behandelingsovereenkomst een vordering kan ontstaan en dat deze vordering kan worden verpand. Voor zorgaanbieders is dit een belangrijk arrest. Voor GGZ-zorgaanbieders is het belangrijk uit het arrest blijkt dat zij ook bij niet-afgeronde zorgtrajecten mogen claimen…

201710.16
0

Hoge Raad 22 september 2017: Wijzigingen vóór acceptatie verzekering maar ná invullen vragenformulier moeten worden doorgegeven als daar in het formulier om wordt gevraagd

Dit arrest is belangrijk voor verzekeraars en assurantietussenpersonen. Het ging in dit arrest om een aspirant-verzekerde die een levens- of overlijdensrisicoverzekering afsloot. Met het oog op het afsluiten van deze verzekering moest hij een gezondheidsverklaring invullen. In deze verklaring stond onder meer dat als de “gezondheidstoestand verandert na het invullen van dit formulier, maar vóórdat…

201701.28
0

Hoge Raad 23 december 2016: Wanneer begint een verjaringstermijn?

Dit arrest gaat over de aanvangsdatum van een verjaringstermijn en is interessant voor juristen die adviseren over vaststellingsovereenkomsten. Wat was er aan de hand? Het ging in deze zaak om een in 1985 tussen een verzekeraar en een verzekerde gesloten vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst erkende de verzekeraar aansprakelijkheid voor de gevolgen van een verkeersongeval waar…

201701.22
1

Hoge Raad 23 december 2016: Wat is (kans)schade? Het komt vaker voor dan gedacht

Dit arrest gaat over aansprakelijkheid voor verlies van een kans en is belangrijk omdat het gaat over hoe (kans)schade wordt vastgesteld en moet worden berekend. Het arrest is interessant omdat kansschade tot nu toe alleen speelde in zaken over medische beroepsfouten en beroepsfouten door advocaten. Volgens mij laat de Hoge Raad echter zien dat ook…

201603.04
0

Hoge Raad 26 februari 2016: Zorgplicht assurantietussenpersoon om verzwijging te voorkomen

De Hoge Raad heeft in dit arrest geoordeeld dat de assurantietussenpersoon aansprakelijk kan zijn tegenover zijn cliënt voor verzwijging door de cliënt tegenover de verzekeraar. De assurantietussenpersoon heeft een vergaande zorgplicht om verzwijging door de cliënt te voorkomen. Omdat verzwijging door de cliënt naar zijn aard opzettelijk geschiedt, is het moeilijk voor de assurantietussenpersoon om…

201507.29
0

Hoge Raad 10 juli 2015: Regres tussen verzekeraars

Op 10 juli 2015 heeft de Hoge Raad een voor verzekeraars belangrijk arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2015:1873). Achtergrond Op 10 juli 2006 remde in Middelburg plotseling een taxibusje van Connexion af, waardoor een op korte afstand daarachter rijdende bromfiets achterop het busje botste. De bromfietsrijder liep een dwarslaesie op. De zorgverzekeraar van de bromfietsrijder, Menzis, heeft de…