Ruime ervaring

Zoekt u een ervaren arbeidsrechtadvocaat? U kunt bij ons terecht voor ​specialistische hulp bij een arbeidsconflict of in een collectieve arbeidszaak. Onze gespecialiseerde advocaten staan werkgevers en werknemers bij in arbeidsconflicten en collectieve arbeidszaken en hebben daarom ervaring met beide kanten van de onderhandelingstafel. Ook adviseren en procederen wij op het gebied van het sociaal verzekeringsrecht. Wij rekenen een ruime hoeveelheid instellingen en ondernemingen tot onze vaste relaties.

Bij wie kunt u terecht?

Wat doen wij?

Een greep uit de onderwerpen waar wij ons dagelijks mee bezig houden:

 • Wet werk en zekerheid: gevolgen voor het ontslagrecht
 • Wet normering topinkomens
 • het begeleiden van individuele ontslagzaken (zowel voor werkgevers als voor werknemers)
 • reorganisaties, saneringen en collectieve ontslagen
 • het opstellen en beoordelen van een Sociaal Plan
 • de inhoud van arbeidsovereenkomsten
 • rechtspositieregelingen
 • de positie van de statutair directeur
 • aansprakelijkheid bij ongevallen en arbeidsongeschiktheid
 • de juridische kanten van re-integratie bij arbeidsongeschiktheid
 • flexibele arbeid en de daarmee samenhangende contracten
 • detacherings- en samenwerkingsconstructies
 • het concurrentiebeding
 • procedures over sociale verzekeringen en premies
 • CAO-problematiek
 • vraagstukken rond medezeggenschap
 • uitkeringsproblematiek (WW, WIA etc.)

 

Ondersteuning bij ontslag

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging. Op 1 januari 2015 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerd.

Deze wet zorgt voor ingrijpende veranderingen in het arbeidsrecht. De WWZ wijzigt de regels voor flexibele arbeid (waaronder de bepaalde tijd contracten) en wijzigt het ontslagrecht. Ook de Werkloosheidswet wordt door de WWZ gewijzigd.

Regelmatig ondersteunen en adviseren wij bedrijven en organisaties bij ingrijpende reorganisaties. Dit betreft onder meer het adviesrecht van de ondernemingsraad, de onderhandelingen over een sociaal plan, de herplaatsingsprocedure voor medewerkers en de begeleiding van collectief ontslag.

Ook werknemers worden door ons met deskundigheid en betrokkenheid bijgestaan als het gaat om een individuele ontslagregeling. Zo kan een werknemer bij ons terecht voor de totstandkoming van een beëindigingsovereenkomst en met vragen over een ontslagvergoeding.

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie kunnen zowel voor werknemer als werkgever belastend zijn. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen over deze materie. Kordaat maar zonder de menselijke factor uit het oog te verliezen.

Onderwijs

Onze advocaten hebben ruime ervaring met de rechtspositie van werkgevers en werknemers in de onderwijssectoren PO, VO, MBO, HBO en WO.