Zoekt u een ervaren arbeidsrechtadvocaat? U kunt bij ons terecht voor ​specialistische hulp bij een arbeidsconflict of in een collectieve arbeidszaak. 

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging. Recent is de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerd.

Deze wet zorgt voor ingrijpende veranderingen in het arbeidsrecht. De WWZ wijzigt de regels voor flexibele arbeid (waaronder de bepaalde tijd contracten) en wijzigt het ontslagrecht. Ook de Werkloosheidswet wordt door de WWZ gewijzigd.

Geschikte advocaat voor uw bedrijf
Voor het oplossen van vraagstukken op het gebied van het arbeidsrecht en het sociaal verzekeringsrecht kunt u bij ons terecht. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij en hebben daarom ervaring met beide kanten van de onderhandelingstafel.

Een ruim netwerk van bedrijven en organisaties mogen wij tot onze vaste relaties rekenen. Wij voegen onze gespecialiseerde kennis toe en wij treden ook graag op als “sparring partner” voor bedrijven en organisaties.
 
Regelmatig ondersteunen en adviseren wij bedrijven en organisaties bij ingrijpende reorganisaties. Dit betreft onder meer het adviesrecht van de ondernemingsraad, de onderhandelingen over een sociaal plan, de herplaatsingsprocedure voor medewerkers en de begeleiding van collectief ontslag.

Ook voor werknemers 
Een werknemer wordt door ons met deskundigheid en betrokkenheid bijgestaan als het gaat om een individuele ontslagregeling. Zo kan een werknemer bij ons terecht voor de totstandkoming van een beëindigingsovereenkomst en met vragen over een ontslagvergoeding.
 
Daarnaast kunnen wij zowel werkgevers als werknemers op tal van onderwerpen bijstaan zoals: ontslag en disfunctioneren, problemen rondom ziekte en re-integratie, het arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht in de onderwijssectoren PO, VO, MBO en HBO, het opstellen van diverse contracten en de rechtspositie van de zzp-er.

U kunt bij ons op korte termijn terecht voor een second opinion op het terrein van het arbeidsrecht. Ook verzorgen wij mediation op dit rechtsgebied.