Vakkundig

Wij hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen over contracten en aansprakelijkheid, dekking en regres. Denk daarbij aan procedures en advisering over bedrijfsaansprakelijkheid, vervoerdersaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheid. Diverse grote ondernemingen in de verzekeringswereld en in de logistiek rekenen wij tot onze vaste relaties.

Bij wie kunt u terecht?

Handelsrecht

Wij hebben ruime ervaring met geschillen over koop, huurkoop, distributie, dienstverlening, projectontwikkeling en andere aspecten van handel. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan procedures over koop en verkoop van onroerende en roerende zaken, ontbinding van distributieovereenkomsten en schadevergoeding bij onjuiste advisering.

Wij hebben bovendien bijzondere affiniteit met grensoverschrijdende geschillen, waarbij ondernemingen in verschillende landen betrokken zijn.

Onder deze hyperlinks vind u voorbeelden van zaken waarin wij hebben geprocedeerd:

Verzekeringsrecht

Wij treden regelmatig op in dekkingsgeschillen, regreszaken, arbitrages en andere procedures over (logistieke) verzekeringen en aansprakelijkheid. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om bedrijfsaansprakelijkheid, vervoerdersaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheid

Onrechtmatige daad

Wanneer iemand een fout maakt en u daardoor schade lijdt kan sprake zijn van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. U kunt bij ons terecht met vraagstukken over de aansprakelijkheid van wederpartijen.

Hieronder treft u enkele uitspraken waarin onze advocaten procedeerden aan.

Transportrecht

Wij rekenen diverse vervoersondernemingen en logistiek dienstverleners tot hun vaste relaties. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van adviseren en procederen over ladingschade, schade bij laden en lossen, ladingdiefstal en vormgeving van logistieke samenwerking. Hieronder treft u een greep van de uitspraken aan waarin onze advocaten procedeerden.