Onze advocaten hebben ruime ervaring met geschillen over koop, huurkoop, distributie, dienstverlening, projectontwikkeling en andere aspecten van handel. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan procedures over koop en verkoop van onroerende en roerende zaken, ontbinding van distributieovereenkomsten en schadevergoeding bij onjuiste advisering.

Wij hebben bovendien bijzondere affiniteit met grensoverschrijdende geschillen, waarbij ondernemingen in verschillende landen betrokken zijn.

Onder deze hyperlinks vind u voorbeelden van zaken waarin wij hebben geprocedeerd: