Advocaat en ondernemer

Ondernemen is beslissingen nemen. Juridische informatie is daarbij van belang. De informatie van de advocaat dient praktisch te zijn: een concreet advies over de te volgen richting zonder onnodige poespas.

Wij rekenen een groot aantal ondernemingen tot onze cliënten. Wij zijn gewend praktische oplossingen te kiezen en proceduremaatregelen te nemen. Het kantoor legt zich daarbij toe op een aantal specifieke onderwerpen zoals:

  • het opstellen, beoordelen, doen nakomen en/of beëindigen van commerciële contracten, algemene voorwaarden en samenwerkingsovereenkomsten;
  • begeleiding bij fusie en bedrijfsovername;
  • begeleiding bij het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten;
  • begeleiding bij totstandkoming en beëindiging van de VOF of maatschap;
  • aansprakelijkheid van de bestuurder, aandeelhouders en/of commissaris voor arbeidsongevallen en beroepsziekten van vrije beroepers (de advocaat, de accountant e.d.) op het gebied van verzekeringen en verkeer.

Bij wie kunt u terecht?

Aandeelhoudersgeschillen

Als aandeelhouders van mening verschillen en met elkaar in conflict raken kan er een moment komen waarop juridische stappen nodig zijn. Wij zijn ervaren op het gebied van aandeelhoudersgeschillen zoals gedwongen aandelenoverdracht, uitstoting en het oplossen van deadlocks.

Om conflicten tussen aandeelhouders te voorkomen is een degelijke aandeelhoudersovereenkomst onmisbaar. Wij zijn ervaren op het gebied van het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten die de belangen van alle betrokkenen voldoende waarborgen. 

Fusie en Overname

Wij hebben ruimschoots ervaring met het bieden van begeleiding bij fusies en overnames en andere vormen van zeggenschapswijziging binnen een onderneming. Voorbeelden van onze werkzaamheden zijn advisering bij:

  • overname van aandelen door een derde;
  • fusie door middel van tussenholding;
  • concernfusie;
  • boekenonderzoek (DDO);
  • garanties.

Samenwerkingsovereenkomsten

Wij hebben ruimschootse ervaring bij het opzetten en beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een overeenkomst voor een vennootschap onder firma, een maatschapsovereenkomst of een coöperatieovereenkomst. Daarnaast hebben wij ervaring met het opstellen samenwerkingsovereenkomst op arms length, dus niet onder gemeenschappelijke naam.

De beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten ligt ook op ons terrein. Denk aan opstellen en adviseren bij beëindigingsovereenkomsten tussen vennoten/maten, de beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd of de beëindiging van agentuurovereenkomsten en onderhandelen over afkoopvergoedingen.

Ontslag statutair directeur

Het ontslag van de statutair directeur is deels ondernemingsrechtelijk en deels arbeidsrechtelijk. Onze advocaten hebben ruimschootse ervaring met het begeleiden van zowel de vertrekkende directeuren als de aandeelhouder/directie die het vertrek wenst.