Als aandeelhouders van mening verschillen en met elkaar in conflict raken kan er een moment komen waarop juridische stappen nodig zijn. Wij zijn ervaren op het gebied van aandeelhoudersgeschillen zoals gedwongen aandelenoverdracht, uitstoting en het oplossen van deadlocks.

Om conflicten tussen aandeelhouders te voorkomen is een degelijke aandeelhoudersovereenkomst onmisbaar. Wij zijn ervaren op het gebied van het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten die de belangen van alle betrokkenen voldoende waarborgen.