Wij hebben ruimschootse ervaring bij het opzetten en beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een overeenkomst voor een vennootschap onder firma, een maatschapsovereenkomst of een coöperatieovereenkomst. Daarnaast hebben wij ervaring met het opstellen samenwerkingsovereenkomst op arms length, dus niet onder gemeenschappelijke naam.

De beëindiging van samenwerkingovereenkomsten ligt ook op ons terrein. Denk aan opstellen en adviseren bij beëindigingsovereenkomsten tussen vennoten/maten, de beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd of de beëindiging van agentuurovereenkomsten en onderhandelen over afkoopvergoedingen.